Recycling Park zajmować się będzie nastepującymi działaniami:

 

1. Odbiorem od firm wywozowych następujących surowców wtórnych, pochodzących z selektywnej zbiórki: plastik, makulatura, szkło.

 

2. Odbiorem od firm wywozowych tzw. pozostałych nieczystości stałych, przeznaczonych do utylizacji w postaci przetworzenia termicznego (spełniających określone prawem wymagania co do kaloryczności).

 

3. Recyklingiem szkła prowadzonym w dwóch instalacjach:

 

- Hucie szkła opakowaniowego, gdzie produktem finalnym będą opakowania szklane tzn. butelki i słoje

 

- instalacji do produkcji szkła spienionego (Foam glass), gdzie produktem finalnym będą materiały izolacyjne dla budownictwa, tzn. granulat, płyty oraz bloczki izolacyjne.

 

4. Recyklingiem plastiku, prowadzonym w instalacji przetwarzającej plastik, gdzie finalnym produktem będą palety plastikowe, wykorzystywane do transportu towarów oraz ewentualnie folia opakowaniowa.

 

5. Recyklingiem makulatury, prowadzonym w instalacji produkującej tekturę, gdzie finalnym produktem będą przekładki i opakowania tekturowe wykorzystywane przez przemysł.

 

6. Odbiorem, suszeniem i termicznym przetwarzaniem osadów pościekowych - w instalacji opisanej w pkt. 7. Suszenie osadów odbywać się będzie przy wykorzystaniu ciepła wytwarzanego przez instalację do termicznego przetwarzania odpadów.

 

7. Termicznym przetwarzaniem odpadów w instalacji Zakładu Odzysku Energii o wydajności ok. 100 tys. ton odpadów w ciągu roku. ZOE odzyskiwać będzie z odpadów ok. 5 MW energii elektrycznej i dostarczać do Huty Szkła. Ponadto, ZOE wytwarzać będzie ciepło i chłód na potrzeby browaru o zdolności wytwórczej ok. 35 tys. hl piwa w ciągu roku.

 

Recycling Park będzie pierwszym przedsięwzięciem w Polsce wychodzącym naprzeciw oczekiwaniom zarówna ekologów jak i właścicieli odpadów. W jednym bowiem przedsięwzięciu zostanie zbilansowane zarówno zmaksymalizowanie powtórnego wykorzystania surowców wtórnych, jak i termiczne przetwarzanie odpadów nie dających się wykorzystać, z jednoczesnym odzyskiem energii, zużytej na potrzeby recyklingu surowców wtórnych. Kompleksowość tego przedsięwzięcia kończyła się dotychczas na teoretycznych postulatach, głównie ze względu na brak pomysłu co do finalnego zastosowania produktów recyklingu. Proponowane rozwiązanie jest więc pierwszym w Polsce praktycznym projektem zintegrowanego potraktowania problemu przetworzenia i wykorzystania odpadów.

Plan podziału Recycling Park Sp. z o.o. z dnia 11 marca 2015 r